Home » Hà Nội Cũ by Doãn Kế Thiện
Hà Nội Cũ Doãn Kế Thiện

Hà Nội Cũ

Doãn Kế Thiện

Published September 18th 2015
ISBN :
Paperback
134 pages
Enter the sum

 About the Book 

Giời cao, bể rộng, đất dàyNúi Nùng sông Nhị, đất này làm ghi.Thương ôi trong buổi lưu ly,Tấm riêng ai chẳng thương vì người trung.Hai câu thơ trên được trích trogn bài Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu, một bài viết cảm động mà tác giả Sở Bảo Doãn KếMoreGiời cao, bể rộng, đất dàyNúi Nùng sông Nhị, đất này làm ghi.Thương ôi trong buổi lưu ly,Tấm riêng ai chẳng thương vì người trung.Hai câu thơ trên được trích trogn bài Cây cổ thụ với ông Hoàng Diệu, một bài viết cảm động mà tác giả Sở Bảo Doãn Kế Thiện dành cho vị Tổng đốc đã tuẩn tiết để chứng tỏ tấm lòng son với đất nước. Với hơn hai mươi bài viết đầy những chi tiết cụ thể và thú vị về các chuyện xưa tích cũ của Hà Nội như vậy, HÀ NỘI CŨ được coi là tác phẩm nổi tiếng nhất của Doãn Kế Thiện từ trước năm 1945. Một tác phẩm đầy dấu tích thời gian, không thể thiếu đối với những người yêu mến Hà Nội và muốn tìm hiểu lich sử của thành phố.